She's just broke the news to him - she's leaving. He's begging her to stay. Whatever the problem is, he wants to fix it... 1st VERSE Lou lalelei, suga nai ou mo'omo'oga Na'e tali mai o lou alofa e le uma Ae sa'o oe sa e nofo ma lou pologa Lenei ua e ta'u mai o le a e...