Le Aute Samoa

The beauty of the national flower of Samoa, Hibiscus Le aute Samoa, ua sili lou matagofie Le aute Samoa, matala mai le aso laofie Lelei lau sei, atili ai lou lalelei Ua vane i upeti, ma manu ai ou mea elei CHORUS Le aute Samoa Manaia tele i le vaai Le aute Samoa Ua...

Lou sei Oriana

Jerome Grey performs in this clip. The 'oriana' is a type of fragrant flower often worn as a hair ornament. This song talks about its beauty and how it's a symbol of love. https://www.youtube.com/watch?v=55QjFAuEmkU Lou sei Oriana se'i e sasala mai E te nofo mai mauga...