Samoa Silasila

Samoa silasila usi le fa’afofoga sei lagi lau pese pese o mo’omo’oga (Alternative) Samoa silasila Usi le fa’afofoga Se’i lagi la’u pese Pese o mo’omo’oga Pese fa’amavae,’ua nuti lo’u fatu ‘Ua ta’e la’u ipu, talu le tu’inanau Pese fa’amavae ua nuti lo’u fatu talofa i la’u tifa i moana o la’u ma’a taimane (Tali) Sau